https://www.youtube.com/watch?v=9Ml71Cu-vPw

Welkom op het Annapark!

Wat voorheen in de wijde omgeving bekend stond als vooraanstaand centrum voor de geestelijke gezondheidszorg, wordt momenteel omgetoverd tot een unieke locatie voor wonen, werken, recreatie, zorg en meer… Het monumentale park met grote cultuurhistorische waarde wordt volledig getransformeerd. De karakteristieke gebouwen krijgen andere functies waardoor een eigentijds woon-, werk- en recreatiegebied met vele voorzieningen ontstaat. Anna vertelt u op deze website graag meer over zichzelf en hoe ook ú op deze bijzondere locatie kunt wonen, werken, verblijven, recreëren en van zorg kunt genieten.

Nieuwe geschiedenis schrijven

Het Annapark heeft naast karakteristiek en monumentaal groen een groot aantal statige, kenmerkende gebouwen uit diverse perioden. Zonder deze bijzondere basis uit het oog te verliezen, realiseren we hier ruim honderd jaar later een multifunctioneel en eigentijds park met een unieke identiteit.

Tijdens het renoveren van het park, de toevoeging van beeldende kunst en de restauratie van de verschillende historische panden, ontstaat een aantrekkelijke vestigingsplek voor een scala aan mensen en bedrijven, op een locatie waar natuur en gebouwen naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Lees meer…