Wonen én zorg

Op de prachtige plek van het Annapark staat van alles te gebeuren. Het park heeft al een eerste grote onderhoudsbeurt gehad en de historische gebouwen worden één voor één gerenoveerd. Samen met de gemeente bereiden we de bouw van zorgwoningen en levensloopbestendige appartementen op het Annapark voor. Tevens worden er verhuurbare bedrijfs- en kantoorruimtes gerealiseerd. De plannen zijn nog volop in ontwikkeling, maar graag bieden we u de mogelijkheid om uw interesse aan ons kenbaar te maken.

Op een bijzondere manier

Het Annapark biedt straks een mix van grotere en kleinere woonzorggebouwen, gelegen in een parkachtige setting. Onderzocht wordt hoe bestaande gebouwen getransformeerd kunnen worden tot levensloopbestendige (zorg)appartementen. Appartementen die geschikt zijn voor zowel de vitale senior die volledig zelfstandig woont (met zorg op afroep indien gewenst), als de bewoner met een zorgindicatie.

Het Annapark biedt tevens de mogelijkheid voor het verhuren van ruimtes aan (para)medische zorgverleners. Te denken valt hierbij aan diverse therapievormen zoals fysiotherapie, pedicure, apotheek en huisarts. Ook is er ruimte voor de kleinschalige ondernemer zoals de kapper of schoonheidsspecialiste.

Het uiteindelijke aanbod voor wonen met zorg stemmen wij graag af op uw wensen. Via een korte, aan de inschrijving als belangstellende gekoppelde enquête, vernemen wij graag uw interesses en voorkeuren voor wonen met zorg op het Annapark of voor een bedrijfs-  en kantoorruimte. U kunt zich hier inschrijven als geïnteresseerde voor de planontwikkeling. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.