Skip to main content

Het Annapark heeft altijd één rioolstelsel gehad voor riool- en hemelwater. Voor verschillende gebouwen brengt Renschdael Groep daar nu verandering in. Via een nieuw afwateringssysteem wordt het hemelwater afgevoerd naar centrale plekken met wadi’s in het park.

Een wadi is een verdiepte plek in het gras waar na hevige regenbuien overtollig hemelwater tijdelijk kan worden opgeslagen, zodat het geleidelijk in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Een mooie, klimaat adaptieve oplossing waarmee ik ook een steentje bijdraag aan een beter milieu. Er wordt nu gewerkt aan 2 nieuwe wadi’s, waardoor er straks totaal 3 wadi’s op het park beschikbaar zijn om het hemelwater van 5 gebouwen op te vangen.