Skip to main content

Vele mensen genieten gelukkig van mijn park en dat moet zo blijven. Om de historische waarde en het groene karakter van het Annapark te behouden, moeten wij er samen voor zorgen dat het schoon en heel blijft. Om gebruikers hierop attent te maken, zijn reeds borden geplaatst met enkele parkregels.

Deze regels heb ik nu ook op deze website voor u op een rijtje gezet. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat u en ik tot ver in de toekomst heerlijk kunnen genieten op het Annapark. Lekker wandelen, fietsen, wonen, werken of gewoon even tot rust komen in het groen. Helpt u ook mee?