Skip to main content

Het zal u niet ontgaan zijn. De afgelopen periode zijn er veel werkzaamheden verricht aan het groen van het Annapark. Zo zijn er bijvoorbeeld veel nieuwe rhododendrons geplant om de groenstructuur op mijn park verder te verbeteren.

Deze werkzaamheden gaan voorlopig nog door. Daarnaast zijn er bijna 100 nieuwe Amerikaanse Eiken en Lindebomen geplant om het groene karakter van het park verder te versterken. Ook de komende periode verrichten wij verschillende onderhoudswerkzaamheden en planten wij het nodige nieuwe groen aan. Om die reden blijft de Sint Annalaan dan ook voorlopig gesloten voor alle verkeer.