Skip to main content

Met de onthulling van het projectbord heeft wethouder Martijn van der Putten op dinsdag 26 mei het officiële startsein gegeven voor het woningbouwproject Annahaeghe op het Annapark te Venray. Hij deed dat in aanwezigheid van het voltallige college. Annahaeghe biedt straks ruimte aan bijna tachtig woningen. ‘Een historisch moment, want door de realisatie van Annahaeghe kan er straks voor het eerst sinds lange tijd weer worden gewoond op het Annapark’, aldus Van der Putten.

Met de ontwikkeling van deze nieuwe duurzame woningen wordt er weer een belangrijke stap gezet in de totale herontwikkeling van het Annapark. In september 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan unaniem vastgesteld, waarna het in maart van dit jaar onherroepelijk is geworden. Daarmee is de basis gelegd voor de revitalisatie en herontwikkeling van het Annapark, dat ruimte gaat bieden aan veel verschillende functies: wonen, werken, leren, zorg, kunst, cultuur en recreëren.

De afgelopen twee jaar heeft de eigenaar van het Annapark en ontwikkelaar van het plan, de Renschdael Groep, al met veel passie gewerkt aan het herstellen van de unieke parkstructuur en het transformeren van de karakteristieke gebouwen. Het Centrumgebouw is volledig gerenoveerd en weer klaar voor de toekomst. De eerste gebruiker in dit gebouw is een tandartsenpraktijk ‘Tandenz’, waarmee de bedrijvigheid terug is op het park. Met de restauratiewerkzaamheden van het Hoofdgebouw en Mortuarium, die eind 2020 worden afgerond, wordt de statige entree van het Annapark in ere hersteld. Zo krijgt het Annapark een nieuwe toekomst: een gebied waar historisch erfgoed, een monumentaal park en uitstekende voorzieningen samenkomen.

‘Binnen Annahaeghe wordt een breed aanbod met 64 gasloze woningen voor gezinnen, doorstromers en senioren gerealiseerd. Ook geven wij 15 parkkavels uit waarop mensen zelf hun droomhuis kunnen bouwen’, vertelt Vincent Hofs, directeur Vastgoedontwikkeling bij de Renschdael Groep. ‘De verkaveling van Annahaeghe staat inmiddels vast. Op dit moment worden de verkoopstukken uitgewerkt, het verkoopinformatiecentrum ingericht en de maquettes afgerond. Daardoor kunnen we op vrijdag 12 juni 2020 de eerste fase van Annahaeghe in verkoop brengen.’ ‘Het behoud van de historie en beeldbepalende elementen is voor de gemeente een belangrijk uitgangspunt geweest,’ zegt wethouder Van der Putten.

Door de volledige revitalisatie van het monumentale park en de karakteristieke gebouwen, wordt de intrinsieke waarde van het park in ere hersteld, versterkt én opgewaardeerd naar de wensen en eisen van de 21e eeuw. ‘Daar hoort ook bij dat op Annahaeghe veel aandacht uitgaat naar het groen en de waterhuishouding. Met extra bomen, bosschages, grassen, groene trottoirs, hemelwaterinfiltratie en terughoudendheid in verharding wordt Annahaeghe erg duurzaam en klimaatadaptief’,’ vertelt Hofs. Hofs spreekt dan ook over jaarringen die aan het park worden toegevoegd, zodat het Annapark ook in de toekomst kan blijven functioneren als een volwaardig onderdeel van Venray, waarbij de Renschdael Groep voor de lange termijn eigenaar blijft van het Annapark.