Skip to main content

Wat is er veel gebeurd op het Annapark dit jaar. Vanaf het moment dat we ons in februari van dit jaar met de eerste nieuwsbrief aan u voorstelden, hebben we u mogen informeren over vele gebeurtenissen.

Meest in het oog springend is natuurlijk de ontwikkeling en verkoop van de nieuwbouwwoningen op Annahaeghe én de restauratie van het hoofdgebouw, waarmee we uiteraard de werkzaamheden aan de andere gebouwen en het park niet te kort willen doen.

We mogen terugkijken op een mooi jaar! Hopelijk geldt dat, ondanks de Corona perikelen, voor u ook.