Skip to main content

Herstel van groene zones en verwaarloosde stadsparken moet bijdragen aan vergroening van de leefomgeving en versterking van de biodiversiteit. Op veel plekken zien we de resultaten er al van, voor nog meer plekken liggen er ambitieuze plannen. ROm wil de komende tijd aandacht besteden aan dit aspect van stedelijke vergroening, waar natuurontwikkeling, zorg én erfgoedbehoud hand in hand gaan. In deze eerste aflevering het Annapark in Venray. Door de unieke geschiedenis in ere te houden moet het Annapark weer een levendig en integraal onderdeel van de stedelijke samenleving gaan uitmaken.

Lees het gehele artikel wat onlangs is gepubliceerd in de vakbladen Groen en ROm via deze link.