Skip to main content

Er hebben zich inmiddels al een aantal zorgondernemers op het Annapark gevestigd. Tandenz, Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) en de Oogklinieken Noord-Limburg hebben al een prachtige plek ingenomen op het Annapark. Ik kan na de zomer meer nieuws delen over nieuwe zorgondernemers die de keuze voor het Annapark hebben gemaakt.

Zorg en het Annapark zijn al meer dan een eeuw nauw met elkaar verbonden. Daarbij biedt het unieke groene karakter van het Annapark een heerlijke plek om te wandelen, te genieten van de vogels die fluiten en kom je volledig tot rust. Zoals ik het wel eens noem: een ‘healing environment’!

Daarom willen wij de zorg in breder verband een plek geven op het Annapark.

1e en 2e lijnszorg moeten nog meer met elkaar gaan samenwerken. Efficiënte zorg en korte lijnen moeten de zorg voor de patiënt beter, toegankelijker en betaalbaar maken. Daar gaan we de komende jaren verder op in zetten en daar zal ik u verder over blijven informeren.